Požehnání nového ambónu 

25.01.2021

 V neděli Božího  slova byl požehnán v kostele nový ambon, odkud se čte a káže Boží slovo. 

Žehnací modlitba

Bože, ty voláš lidi ze tmy
k svému podivuhodnému světlu.
Děkujeme ti,
že nás nenecháváš hladovět,
ale sytíš nás pokrmem svého slova,
a že nám, shromážděným v tomto kostele,
stále připomínáš své podivuhodné výroky a činy.
Prosíme tě:
ať tu k nám zaznívá hlas tvého Syna,
nauč nás pozorně mu naslouchat
a svědomitě uskutečňovat vnuknutí Ducha Svatého,
abychom nejen naslouchali, ale také jednali;
ať nám tu hlasatelé tvého slova
ukazují správnou cestu,
veď nás, ať po ní věrně kráčíme,
následujeme Krista
a dojdeme do života věčného.
Skrze Krista, našeho Pána.

Amen. 

Více na https://www.liturgie.cz/temata/liturgicky-prostor/liturgicka-mista/ambon