Pozvánka na setkání mládeže v Hustopečích

19.10.2022

Pozvánka na připravované setkání mládeže v Hustopečích s O. Janem Pattym Pavlíčkem.

Sobota 19. listopadu 2022 od 15 hod v sálu kostela Hustopeče.