Prázdninové sobotní mše svaté

31.05.2022

Kromě dvou sobotních mší svatých (2. 7. a 23. 7.) se v Kobylí nebudou konat sobotní mše svaté s nedělní platností.