Přehled zůstatků farností z fondu Puls

11.11.2018

Začátkem listopadu obdržely všechny farnosti v diecézi přehled o doplatcích (případně přebytcích) na účtu fondu Puls, do kterého jsou povinně odváděny stálé příspěvky. Ty jsou vypočítány pro každou farnost individuálně na základě počtu farníků a velkou měrou je snižují dary donátorů.

Jak jsou na tom tedy po prvním roce fungování fondu naše tři farnosti?
Z tabulek vyplívá, že pouze farnost Bořetice má dostatek donátorů (respektive výše příspěvku těchto donátorů je natolik dostačující), aby už farnost letos nemusela platit ze svého konta na podporu diecéze, a ještě má rezervu na rok následující. Farnost Kobylí musí letos odvést 21.758 Kč a farnost Vrbice 20.067 Kč.

Bořetice:

Kobylí:

Vrbice:

Informace o možnosti podpory naší farnosti a případné registrace donátorů získáte u kontaktních osob ve své farnosti:

Celkové hospodaření fondu je zveřejněno ve výroční zprávě. Aktuální dění můžete sledovat na fond.biskupstvi.cz.