Přijďte si letos pro Betlémské světlo a pro svěcenou vodu k požehnání vašich domovů

20.12.2020

Betlémské světlo bude hořet v kostele v předsíni 23. 12. v čase 9-18 hodin (na Vrbici v čase 15-18 hodin budou střežit Betlémské světlo skauti) a 24. 12. v čase 9-15 hodin. 

Je možno si světlo zapálit do přinesených lucerniček a požehnat si své domovy svěcenou vodou.

Přejeme si, aby se světlo z místa Ježíšova narození mohlo dostat do každé domácnosti a přinesl nám všem naději, že Bůh je světlo v našich temnotách. .

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 v Rakousku.

Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista doputoval i letos do České republiky. Ať světlo vánoční noci prozáří naše domovy a zakusíme Boží požehnání.