Putovali jsme do Žarošic!

09.05.2019

Svůj narozeninový den jsem dnes poprvé prožil se svými farníky z Kobylí, Vrbice a Bořetic na pěší pouti do Žarošic. Po cestě jsme zpívali, lidé okolo nás zdravili, u křížků jsme se modlili za různé potřeby lidí, své tělo jsme občerstvili u sklípku v Krumvíři, kde jsme byli přivítání a pohoštěni nejen solí a různými druhy chlebů, ale také dobrým moravským vínem, kterým jsme si na zdraví připili. Nezapomněli jsme se zastavit na benzínce na kraji Žarošic, kde si děti za odměnu koupily a pochutnaly na zmrzlině. Vrcholem byla mše svatá v poutním kostele Panny Marie. Všichni poutníci jsme byli spokojeni a Bohu díky za krásný den. A už těším se na příští rok. 

Otec Tomáš