Renovace památníku u kostela sv. Anny

26.02.2021

U hlavního vchodu do kostela sv. Anny byl asi před 30 lety z darů farníků vystaven památník věnovaný kněžím, kteří v naší farnosti sloužili a již zesnuli.

Postaven byl za účelem uctít a připomínat si kněze, kteří křtili, oddávali a pohřbívali naše babičky, rodiče a mnohé z nás, a hlavně se starali o každodenní potřeby své farnosti.

Před časem pojivový materiál pomníku ztratil svoji funkčnost a ten se vlivem přírodního působení vyvrátil. S panem farářem jsme se dohodli tuto památku uchovat. Proběhla i diskuse, zda památník zachovat v jeho stávající podobě, anebo ho přesunout na jiné místo, ale nakonec jsme se shodli, že původní místo u hlavního vchodu kostela je tím správným.

Oslovili jsme firmu Kamenictví Hodonín a pan kameník nás přesvědčil ponechat současnou podobu pomníku, jelikož některé části jsou z kamene, který již v přírodě nenajdeme, protože byl zcela vytěžen. Po renovaci kameníci začátkem prosince umístili památník na své místo.

Mezitím firma Stavkus odstranila zničenou obrubu, jelikož se nejedná o hrob, ale památník, není zde potřeba, a v jarních měsících vybuduje k místu chodníček. Poté okolí osadíme květinami.

A my s vděčností vzpomínáme...

Lenka Kuchyňková

Původní stav památníku
Původní stav památníku