Rorátní mše svaté v našich farnostech

14.11.2022

Název "roráty" pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol: "Rorate coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele..." (Bible, Izaiáš 45,8). Přijďte zakusit jedinečnou atmosféru rorátních mší

Rorátní mše budou v pátky v 6.30 v Kobylí 2. 12. a 23. 12., v Bořeticích 9. 12. a na Vrbici 16. 12.