Roráty v Kobylí

23.12.2020

Ve středu 23. 12. v 7 hodin se sešli farníci jak malí, tak i velcí k ranní mši svaté, která byla sloužena při svíčkách. Mnozí z nich přišli se svými lucernami. 

 Po mši svaté si mohli domů odnést Betlémské světlo, symbol naděje a pokoje. 

Atmosféra této mše svaté náš všechny naladila na vánoční svátky, které budou letos poněkud originální.