Roráty

25.11.2023

V době adventní se také můžete těšit na roráty a mše svaté při svíčkách.

  • 8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, mše v 6.20 v Bořeticích, po mši snídaně na faře,
  • 15. 12. v 6.30 v Kobylí, po mši snídaně v komunitním centru,
  • 22. 12. v 6.30 na Vrbici, po mši snídaně na faře.