Rozvrh výuky náboženství ve šk. roce 2021/2022

06.09.2021

Od 27. září začne v základní školách kroužek náboženství, který je otevřený pro všechny, kdo mají zájem o poznávání křesťanské víry a zažít společné chvíle. Spolu s paní katechetkou chceme výuku pojmout zážitkově. Rodiče pokřtěných dětí by měli své děti přihlásit do tohoto kroužku, aby naplnili slib, který řekli při křtu dítěte, že ho povedou k Bohu a že ho budou učit milovat a znát Boha. Milé děti a mládeži, těšíme se na setkání s vámi.

Otec Tomáš, paní katechetka Marie Kuchyňková a Dáška Huňařová