Setkání nad Písmem svatým

14.11.2023

Doba adventní má být časem ztišení, kdy bereme do rukou bibli.

Chci vás pozvat na setkání nad Písmem svatým, tzv. Lectio divina do Komunitního centra v Kobylí ve středu

6., 13. a 20. prosince od 17.45 hod.

Budeme se modlit a sdílet nad nedělními liturgickým texty následující neděle. Vyzkoušíme si různé metody, jak číst bibli a jak se nad Božím slovem zamýšlet.