Slavení Velikonoc

22.03.2021

Velikonoce

ve farnosti Kobylí


Zelený čtvrtek

16:30 mše sv. na památku Poslední večeře Páně

(nutná rezervace místa)

*po mši sv . společná adorace

Velký pátek 

09:00 společná modlitba breviáře v Getsemanské

zahradě

10:00-11:30 tichá adorace v Getsemanské zahradě

11:30 korunka k Božímu milosrdenství

17:00 Velkopáteční obřady (nutná rezervace)

18:30-19:30- tichá adorace kříže, možnost ke

sv. přijímání

Bílá sobota

09:00 společná modlitba breviáře u Božího hrobu

10:00-15:00 tichá adorace u Božího hrobu

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

11:00 mše svatá (nutná rezervace)

Pondělí velikonoční

11:00 mše svatá (nutná rezervace)