Slavnost prvního svatého přijímání

10.06.2021

V neděli 30. května na Slavnost Nejsvětější Trojice přistoupilo 5 dětí poprvé ke sv. přijímání.