Společenský ples našich farností

28.11.2023

Drazí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na Společenský ples farností Kobylí, Bořetice a Vrbice, který se letos koná v Kobylí. Ti, co byli na minulých ročnících, jistě potvrdí, že tento ples má nezaměnitelnou přátelskou a zároveň noblesní atmosféru. Není totiž jenom o bohaté tombole, hudbě a tanci, ale je hlavně o setkávání lidí (nejen) ze všech tří farností (ať už do kostela chodí, nebo ne).
Vezměte své přátele, přijďte a užijte si ho s námi - v pátek 19. ledna 2024 v sokolovně v Kobylí za doprovodu DH Sokolka.
Ples bude totiž přesně takový, jaký si ho uděláme.

Informace pro dárce hmotných cen

Tyto ceny bude možné předat:

  • Bořetice: čtvrtek 18. 1. 2024, 16–18 hod v domě č. 525 (směr Vrbice, K. Michnová)
  • Vrbice: středa 17. 1. 2024, 10–12 hod + 16–19 hod v domě č. 416 (u vodárny, L. Bukovská)
  • Kobylí: čtvrtek 18. 1. 2024, 17–19 hod, Sokolovna Kobylí
  • ...samozřejmě z Vrbice i Bořetic je možné přivést dary přímo do Kobylí. 

Výtěžek z plesu bude použit na opravu fasády kostela sv. Jiří v Kobylí.

Informace ohledně společné autobusové dopravy

Autobus pojede z Bořetic v 19.35, přes Floriánek na Vrbicu (19.45, OÚ a horní zastávka) do Kobylí. Ples začíná ve 20 hodin.Zpět se pojede od Sokolovny v 1 hod a ve 2.30. 


Odkaz na FB událost