Svátost smíření před Anenskou poutí

27.06.2021

Svátost smíření proběhne v sobotu 24. července v čase 15.00-16.30 hod.

Připravte se duchovně na poutní slavnost dobrou svátostí smíření. 

K dispozici ke slavení svátosti smíření budeme dva kněží.