Tři králové na Vrbici

11.01.2022

Výtěžek Tříkrálové sbírky na Vrbici činil 72 421 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.