Tři králové v Kobylí

11.01.2022

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Kobylí činil 106 294 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.