Tři králové zazpívali na mši

09.01.2019

V neděli 6. ledna na slavnost Zjevení Páně zavítali do vrbeckého kostela tři králové, které představovali děti z Vrbice a za doprovodu harmoniky zazněla v jejich podání koleda my tři králové jdeme k vám, která měla 28 slok.

Do Betléma pospícháme ještě málo darů máme. Čisté srdce to je zlato, modlitba vonné kadidlo. Myrhu také dáti můžem, když podle víry žíti budem.