Tříkrálová sbírka 2023

14.11.2022

Začněte nový rok dobrým skutkem i Vy!

Prosíme připojte se s námi do Tříkrálové sbírky jako koledníci, jako vedoucí skupinek, abychom pomohli vybrat dary pro potřebné.

Tříkrálová sbírka bude probíhat v Kobylí v sobotu 7. ledna od 10 hodin, v Bořeticích v neděli 8. ledna od 9 hodin a na Vrbici v sobotu 7. ledna.