Tříkrálová sbírka na Vrbici

09.01.2021

Vážení Vrbečáci a přátelé Vrbice, 

pandemie covid-19 nám zkomplikovala i tradiční "koledování" Tří králů. Bohužel letos Vám naše děti u Vašich domů nezazpívají, tradiční příspěvek na dobrou věc bude letos možno věnovat několika způsoby: 

  • Tříkrálové pokladničky budou umístěny na obecním úřadě, v prodejně Jednoty a v prodejně Enapo.
  • Je možné také přispět online přímo na sbírkový tříkrálový účet - 66008822/0800, VS 77706300. Bližší informace naleznete v přiloženém letáku. Budeme rádi, když mladší počítačově zdatní pomohou babičkám a dědečkům. 
  • Koledníci s kasičkou budou v neděli 10. 1. 2021 od 9:00 do 12:00 stát před kostelem sv. Jiljí. Budete-li si chtít udělat nedělní rodinnou romantickou procházku, budeme rádi. Prosíme Vás jen o dodržování bezpečnostních opatření. 

Budeme se snažit do 24. 1. 2021 obejít celou Vrbici a označit požehnanými křídami dveře vašich příbytků. Pán Bůh zaplať za jakýkoliv dar. 

Přejeme Vám v novém roce hodně zdraví, osobní pohody a Božího požehnání. 

Pavla Bukovská a Tomáš Bílek

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2021 na Břeclavsku:

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2021 použijeme na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb na Břeclavsku. Z prostředků sbírky bychom chtěli podpořit:

  • rozvoj domácí hospicové péče prostřednictvím Mobilního hospice sv. Martina - projekt umožňuje těžce nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých.
  • rozvoj projektu Charitní záchranná síť - projekt pomáhá lidem v nouzi, kteří propadli sítí standartní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života
  • rozvoj dobrovolnických farních charit a práce s dobrovolníky
  • rozvoj krizového dobrovolnického centra