Tříkrálová sbírka na Vrbici

17.01.2024

Výtěžek sbírky na Vrbici činil 79 173 Kč

Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům, ale i koledníkům a organizátorům.

Za fotografie děkujeme p. Radku Bukovskému.