Tříkrálová sbírka v Bořeticích

09.01.2021

Letos u vás koledníčci nezazvoní... Do virtuální kasičky jim však přispět můžete. 

Přispět můžete také do kasičky umístěné na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 hodin, dále do kasičky, která je umístěna v pekárně a do kasičky, která je umístěna v kostele

Sbírka trvá do 24. ledna 2021.

Za každý dar předem děkujeme.  

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2021 na Břeclavsku:

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2021 použijeme na projekty, které přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních služeb na Břeclavsku. Z prostředků sbírky bychom chtěli podpořit:

  • rozvoj domácí hospicové péče prostřednictvím Mobilního hospice sv. Martina - projekt umožňuje těžce nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých.
  • rozvoj projektu Charitní záchranná síť - projekt pomáhá lidem v nouzi, kteří propadli sítí standartní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života
  • rozvoj dobrovolnických farních charit a práce s dobrovolníky
  • rozvoj krizového dobrovolnického centra