Tříkrálová sbírka v Kobylí

14.01.2024

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Kobylí činil krásných 111 898 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.