Tříkrálová sbírka v našich farnostech

09.01.2023

Tříkrálová sbírka 2023 je úspěšně za námi. Pán Bůh zaplať všem, kteří otevřeli své dveře a hlavně srdce. 

V našich farnostech se vybralo:

  • Bořetice 87 481 Kč
  • Kobylí 109 048 Kč
  • Vrbice 73 240 Kč

Díky patří také vedoucím skupinek, koordinátorům a všem "putujícím" po obci.