V září začne příprava na biřmování

29.06.2021

Příprava na biřmování začne, pokud nám to nezkazí koronavirus, v pátek 17. září v 19 hodin. 

Přípravy budou probíhat v pátky jednou za 14 dní zatím v Kobylí v pastoračním centru. 

Kdo by měl zájem se ještě přihlásit, stavte se pro přihlášku za otcem Tomášem. 

Svátost biřmování je svátost křesťanské dospělosti a od biřmovance se očekává, že má zájem hlubší poznání víry a vztahu s Bohem, k němuž patří účast na nedělní mše svaté. 

Těšíme se na Vás. 

Otec Tomáš a jáhen František