Vánoce na Vrbici: pozvánky

14.12.2023

RORÁTY

Přijďte na rorátní mši svatou na Vrbici v pátek 22. 12. od 6.30. Po mši bude následovat společná snídaně v bývalé hasičce. Jste srdečně zváni.

SOBOTNÍ MŠE SVATÁ

Přijměte pozvání na poslední adventní mši svatou na Vrbici v sobotu od 16.00. Mše bude sloužena při svíčkách, po mši se zdržíme před kostelem na svařák či čaj. Přineste si hrníčky a lucerny, mše bude rovněž příležitostí odnést si betlémské světlo.

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE SVATÁ S RYBOVKOU

Půlnoční mše neboli vigilie je bohoslužba, která se odehrává v předvečer svátku Narození Páně. Jedná se o zvyk, kdy se lidé připravovali na důležitý svátek nočním bděním, postem a modlitbami. Na Vrbici letos opět proběhne v doprovodu slavné Rybovy mše svaté Hej, mistře, a to od 22.00. Těšíme se na všechny domácí, přespolní, pravidelné i výroční návštěvníky stejně jako náhodné kolemjdoucí.