Večer chval a svěcení nového obětního stolu

29.06.2021

Večer chval a svěcení nového obětního stolu proběhne ve dnech 28. a 29. 8. 

V předvečer slavnosti posvěcení nového obětního stolu v sobotu 28. 8. v 19 hodin vás zveme na Večer chval a adoraci spojenou s přímluvnou modlitbou za vaše potřeby.

V neděli 29. 8. v 10 hodin budeme svědky velké události pro naši farnost, při které biskup Vojtěch Cikrle posvětí nový oltář, do kterého vloží ostatky sv. Marie Goretti, mučednice.