Večer chval s přímluvnou modlitbou ve Vrbici

17.08.2021