Velikonoční bohoslužby v našich farnostech

20.03.2023

6. dubna Zelený čtvrtek

Kobylí

18.00 – mše svatá, společná modlitba v Getsemanské zahradě

  • Odjezd autobusu: 17.30 – Bořetice, 17.35 – Vrbice 

7. dubna Velký pátek

8.30 – společná modlitba breviáře, korunka k Božímu milosrdenství

9.00–12:00 – kostely otevřeny k tiché modlitbě

Vrbice – 16.00 – Velkopáteční obřady

  • Odjezd autobusu: 15.15 – Kobylí; 15.20 – Bořetice

8. dubna Bílá sobota

8.30 – společná modlitba breviáře, korunka k Božímu milosrdenství

9.00–15.00-kostely otevřeny k tiché modlitbě u Božího hrobu

Bořetice– 20.00 – Velikonoční vigilie se křtem tří katechumenů, po mši svaté jste zváni na agapé – pohoštění na faře.

  • Odjezd autobusu: 19.15 – Kobylí; 19.20 – Vrbice


9. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00 – Bořetice

9.30 – Vrbice

11.00 – Kobylí

Při mši svaté se budou žehnat velikonoční pokrmy.

10. dubna Pondělí velikonoční

8.00 – Bořetice

9.30 – Vrbice

11.00 – Kobylí