Slavení Velikonoc 

23.03.2021

Velikonoce

ve farnosti Vrbice


Zelený čtvrtek

18:00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně

(nutná rezervace místa)

po mši sv . společná adorace

Velký pátek 

09:00 společná modlitba breviáře v Getsemanské

zahradě

10:00-12:00 tichá adorace v Getsemanské zahradě

15:00 Velkopáteční obřady (nutná rezervace místa)

16:30-17:30- tichá adorace kříže, možnost ke

sv. přijímání

Bílá sobota

09:00 společná modlitba breviáře u Božího hrobu

10:00-15:00 tichá adorace u Božího hrobu

20:00 Velikonoční vigilie (nutná rezervace místa)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

9:30 mše svatá (nutná rezervace místa)

Pondělí velikonoční

9:30 mše svatá (nutná rezervace místa)