Slavení Velikonoc 

22.03.2021

Zelený čtvrtek

19:30-20:30- tichá adorace v Getsemanské zahradě

Velký pátek -den přísného postu od masa

09:00 společná modlitba breviáře v Getsemanské

zahradě

10:00-11:30 tichá adorace v Getsemanské zahradě

11:30- korunka k Božímu milosrdenství

17:00 Velkopáteční obřady (nutná rezervace)

18:30-19:30- tichá adorace kříže, možnost ke

sv. přijímání

Bílá sobota

09:00 společná modlitba breviáře u Božího hrobu

10:00-15:00 tichá adorace u Božího hrobu

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8:00 mše svatá (nutná rezervace)

Pondělí velikonoční

8:00 mše svatá (nutná rezervace)