Veřejná sbírka na opravu interiéru kostela

02.09.2018

Obec Vrbice ve spolupráci s naší farností vyhlásila veřejnou sbírku na opravy interiéru našeho kostela sv. Jiljí. 

Rekonstrukce zahrnuje opravu topení, ozvučení a osvětlení, úprava presbytáře s instalací nového centrálního obrazu sv. Jiljí, úprava zádveří a zpovědnice a vytvoření nové místnosti pro maminky s dětmi.

Číslo účtu, kam je možné posílat dary je 115-3917230207/0100.
Za každý dar upřímné Pán Bůh zaplať.