Vybírali jsme na kostel!

16.11.2019

V sobotu 16.11. jsme s dobrovolníky vyšli do ulic Vrbice a prosili o dar na rekonstrukci kostela. Vybralo se krásných 156 888 Kč. Všem dárcům i dobrovolníkům upřímné Pán Bůh zaplať.

Ještě stále můžeme přispívat na sbírkový účet 115-3917230207/0100.