Výsledky Tříkrálové sbírky na Vrbici

23.01.2021

Při letošní Tříkrálové sbírce se vybralo celkem 29 774 Kč.  Konkrétně u kostela  14 124 Kč, v Enapu 7 410 Kč, v Jednotě 7 685 Kč a na obecním úřadě 555 Kč. Děkujeme všem organizátorům a všem dárcům za váš příspěvek jménem oblastní Charity Břeclav.