Výtěžek tříkrálové sbírky 2024

14.01.2024

Děkujeme všem koledníkům a dárcům Tříkrálové sbírky! Společnými silami se podařilo vybrat:

  • Bořetice: 97 875 Kč
  • Kobylí: 111 898 Kč
  • Vrbice: 79 173 Kč

Upřímné Pán Bůh zaplať. 

A kam půjdou vybrané peníze? Na Břeclavsku na tyto účely: