Výtěžek Tříkrálové sbírky v našich farnostech

11.01.2022

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 

  • Bořetice 87 971 Kč 
  • Kobylí 106 294 Kč 
  • Vrbice 72 421 Kč

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Děkujeme také koledníkům a vedoucím skupinek.