Z postní duchovní obnovy

27.02.2023

Děkujeme srdečně P. Josefu Mendelovi z Českých Budějovic za sérii přednášek v rámci postní duchovní obnovy. 

Tématem byl Duch svatý a jeho působení v našem každodenním životě.