Zlatá sobota v Žarošicích

09.09.2018

V sobotu 8. září se farníci z Kobylí vydali na Zlatou sobotu. Mládež tradičně v krojích se sochou Panny Marie, se kterou šli i ve světelném průvodu po slavnostní mši svaté. Děkujeme všem krojovaným i těm kteří jim pomáhali.