NEPŘEHLÉDNĚTE:

Milí farníci, srdečně Vás všechny zdravím a vzpomínám na chvíle, kdy jsme se mohli setkávat. Jsme před prahem Velikonoc a prožíváme nejdůležitější týden v roce tzv. Svatý týden, ve kterém se odehrály nejdůležitější události dějin záchrany lidstva Bohem. Letošní velikonoční svátky budeme slavit jinak, než jak jsme byli zvyklí.

Plesovou sezonu v Bořeticích letos zahájila netradičně bořetická farnost. Ta se po deseti letech zapojila do oblíbených tanečních zábav a uspořádala tříkrálový ples.
S podporou převážně mladších farníků ze všech svých třech farností se tak místní kněz pustil do příprav.
I když otce Tomáše nakonec skolila angína a nemohl se na bál dostavit, jeho...

Začátkem nového roku začne ve farnosti příprava biřmování. Na tuto svátost se může připravovat pokřtěný starší 15 let, který má zájem o prohloubení své víry. Přihlášky budou k dispozici v kostele kolem Vánoc.

Od 1. prosince asi do konce ledna 2020 nebudou mše sv. na Vrbici, protože se opravuje KD a kostel bude ještě nedokončen, využijte možností mši sv. v okolí; Bořetice- 9:30; Kobylí- 11:00. Předvánoční zpověd bude ve škole. Prosíme ochotné farníky, kteří mají volná místa v autě, aby se domluvili s těmi, kteří nemají dopravu.

Nedávno jsme si připomínali v naší zemi 30. výročí svatořečení sv. Anežky české a sametové revoluce. 40 let komunismu byla těžká doba, kdy mnoho lidí bylo nevinně odsouzeno, zabito, církev byla pronásledována, člověk nemohl svobodně nic říct, duchovní hodnoty byly potlačeny, nemohlo se cestovat do zahraničí apod. Mnozí z vás si jistě vzpomínáte na...