PLÁN AKCÍ NA ROK 2019

BŘEZEN

6. března: Popeleční středa

 • 16:45 Kobylí:      Mše svatá s udělováním popelce
 • 18:00 Vrbice:      Mše svatá s udělováním popelce
 • 18:00 Bořetice:  Bohoslužba slova s udělováním popelce

Křížové cesty ve farnostech

 • Bořetice: každou neděli v v 14:30
 • Vrbice: každou neděli v 15:00
 • Kobylí: každou neděli v 15:00 

8. - 9. března: Postní duchovní obnova v Kobylí

19. března: Slavnost sv. Josefa

 • 18:00 Bořetice:    modlitba za otce a rodiny, požehnání

24. března: Varhanní koncert v Bořeticích

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

25. března: Slavnost Zvěstování Páně

 • 18:00 Vrbice:    Mše za úctu k lidskému životu a modlitba za těhotné maminky


DUBEN

6- 7. duben: Předvelikonoční zpovídání

 • Sobota 6.4. v Kobylí od 15:00 do 17:00
 • Neděle 7.4. na Vrbici od 15:00 do 16:30 a v Bořeticích od 17:00 do 18:30

12. dubna: Pesachová židovská večeře

 • V 19:00 v pastoračním centru v Kobylí, počet účastníků omezený. 
 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

13. dubna: Setkání mládeže s otcem biskupem v Brně

 • Podrobnosti včetně odjezdu mládeže z našich farností budou včas zveřejněny.

14. duben: Květná neděle, odpoledne Křížová cesta z Kobylí na Vrbici

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

18. dubna: Zelený čtvrtek

 • 18:00 Kobylí - mše svatá s obřadem mytí nohou

19. dubna: Velký pátek

 • 15:00 Vrbice - křížová cesta
 • 16:00 Vrbice - velkopáteční obřady

20. dubna: Bílá sobota

 • 20:00 Bořetice - velikonoční vigilie a po jejich skončení agapé na farním dvorku

21. dubna: Neděle zmrtvýchvstání Páně - žehnání pokrmů

 • 8:00 Vrbice
 • 9:30 Bořetice
 • 11:00 Kobylí

22. dubna: Velikonoční pondělí

 • 8:00 Vrbice
 • 9:30 Bořetice
 • 11:00 Kobylí

28. dubna: Hody sv. Jiří v Kobylí

 • 9:30 v Kobylí mše svatá, celebruje P. Jiří Caha, SDB

KVĚTEN

1. května: Pouť na Turzovku s Orlem Kobylí

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

4. května: Výlet ministrantů s otcem Tomášem a jáhnem Františkem

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

5. května: Mše svatá za hasiče

 • 9:30 v Bořeticích

 8. května: Pěší pout z Kobylí do Žarošic

 • Odchod v 8:00 z kostela sv. Jiří v Kobylí, ve 14.00 mše svatá v Žarošicích

12. května: Den matek, při mši svaté udělování svátosti nemocných

 • 8:00 Vrbice
 • 9:30 Bořetice
 • 11:00 Kobylí

26. května: První svaté přijímání v Kobylí

ČERVEN

 8. června: Děckanáda v Hustopečíh

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

17. června: Výlet dětí z náboženství s otcem Tomášem a katechetkou

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

20. června: Boží tělo

 • 18:00 Kobylí - mše svatá s průvodem

22. června: Grilování na farní zahradě na Vrbici

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

23. června: Boží Tělo 

 • 8:00 Bořetice - mše svatá s průvodem
 • 10:00 Vrbice - mše svatá na stráni s průvodem

26. června: Zakončení školního roku

17:00 Kobylí- mše svatá, po ní táborák na zakončení školního roku

ČERVENEC

 27. červenec - Farní den v Bořeticích

 • Zpověď před poutí, hry pro děti, grilovačka
 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

28. červenec: Anenská pouť v Bořeticích

 • 10:00 Bořetice - Mše svatá v parku u kostela
 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

SRPEN

4. srpna: Hody sv. Anny v Bořeticích

7:30 Bořetice - Hodovní mše svatá

 • Mše svatá na Vrbici v 9:30 a v Kobylí v 11:00

13. srpna: Kobylí- adorační den

25. srpna: Hody sv. Jiljí na Vrbici

 • 8:00 Vrbice - Hodovní mše svatá s chasou

ZÁŘÍ

1. září: Žehnání prvňáčkům

 • 8:00 Bořetic
 • 9:30 Vrbice
 • 11:00 Kobylí

7. září: Zlatá sobota v Žarošících

 • Z kobylí autobus s krojovanými a sochou Panny Marie

15. září: Farní den v Kobylí

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

26. září: Setkání prvokomunikantů v Brně s otcem biskupem

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

29. září: Děkování za úrodu

 • V Bořeticích druhý ročník Obědu na faře - podrobnosti budou včas zveřejněny.

ŘÍJEN

20. října: Misijní neděle

 • Bořetice: prodej misijních koláčů
 • Kobylí- misijní kavárna s hosty s Terkou a Vaškem Nerušilovými o misiich ve Východním Timoru

Po celý říjen společné nedělní modlitby růžence v kostelích.

LISTOPAD

1. listopadu: Slavnost všech svatých

 • 16:45- Bořetice
 • 18:00- Kobylí
 • * Na Vrbici vigilie slavnosti ve čtvrtek 31. října v 18:00

2. listopadu: Památka věrných zemřelých

 • 8:00 - Bořetice
 • 9:30 - Vrbice
 • 18:00 - Kobylí

3. listopadu: Dušičková pobožnost na hřbitově

 • 15:00 - Kobylí
 • 15:00 - Vrbice

24. listopadu: Předadventní koncert Kamínku na Vrbici

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

30. listopdadu: Věncování na faře na Vrbici

PROSINEC

Prosincové ranní roráty vždy v 6:30:

 • Bořetice - pátek 6. prosince
 • Kobylí - pátek 13. a pátek 20. prosince

Mikulášské besídky:

 • 7.prosince v 15:00- Kobylí
 • 8. prosince v 15:00 - Bořetice
 • 8. prosince v 16.00 - Vrbice

14. prosince: Zpívání pod věží v Kobylí

 • Podrobnosti budou včas zveřejněny.

15. prosince: Vánoční zpovídání na Vrbici a v Bořeticích

21. prosince: Vánoční zpovídání v Kobylí

22. prosince: Adventní koncert Deo Gratias Bořetice

26. prosince: Živý betlém v Bořeticích

31. prosince: Děkovná mše v Kobylí v 16 hodin