SPOLEČNÉ AKTIVITY

SPOLČO MLÁDEŽE

Každý druhý pátek jsou mládežníci ze všech tří farností zváni na mši svatou pro mládež a následné setkání na faře či při nějaké sportovní aktivitě.