Farní grilovačka byla super!

23.06.2019

Školní rok jsme s dětmi zakončili farní grilovačkou. Letos byla za kulturním domem, kde si děti kromě masa na grilu mohly také opéct špekáčky na ohni. Počasí nám přálo a strávili jsme příjemné nedělní odpoledne.