POZVÁNKY

Bořetický rodák Martin Novák se vydal na velmi dlouhou a neobyčejnou pouť. Co všechno na ní zažil a čím ho to naplnilo se dozvíte na besedách:

Roráty

01.12.2019

Nebuď líný ani ty, pojď s námi na roráty!

Od roku 2001 každoročně pořádá Charita České republiky Tříkrálovou sbírku, která je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá. Prostřednictvím koledníků můžete účinně pomoci...