Opravené varhany už zase hrají!

25.11.2018

Od 3. září se bohoslužby v našem kostele musely obejít bez doprovodu našich varhan, které pocházejí z roku 1901 a už dlouho volaly po rekonstrukci. Opravovaly se píšťaly, na nichž byl nevhodný nátěr, varhanní skříň, která byla prolezlá čevotoči i hrací stůl, na kterém byla provedena revize volných chodů a dorazů, vyměněna byla pedálová klávesnice i rejstříkové štítky.

Po necelých třech měsících jsme tak mohli se vší parádou oslavit Slavnost Ježíše Krista Krále v neděli 25. listopadu. A všem přítomným z toho překrásného mohutného zvuku běhal mráz po zádech... :-)

Děkujeme všem dárcům, kteří na opravu přispěli. Pán Bůh zaplať!