Tříkrálová sbírka 2020

30.09.2019

Od roku 2001 každoročně pořádá Charita České republiky Tříkrálovou sbírku, která je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek je určen na pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka probíhá. Prostřednictvím koledníků můžete účinně pomoci bližním, kteří si sami pomoci nemohou. Koledníci vám napíši požehnanou křídou na dveře požehnání K+M+B+2020,což neznamená jména tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, ale počáteční písmena požehnání Christus mansionem benedicat- Ať Kristus požehná tento dům. Zapečetěné pokladničky jsou označeny logem Charity. Dále můžete využít možnosti zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 - cena jedné DMS je 30 Kč. Více informací najdete na www.trikralovasbirka.cz