Tříkráloví koledníci ani dárci nezklamali

07.01.2019

Jako každý rok i letos se naše farnosti zapojily do projektu České katolické charity Tříkrálová sbírka. O víkendu 5.-6. ledna vyrazily do ulic skupinky koledníků s pokladničkami, do kterých se podařilo od štědrých dárců vysbírat:

  • Bořetice - 63.684 Kč
  • Vrbice - 56.440 Kč
  • Kobylí - 88.671 Kč

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. ZA KAŽDÝ DAR DĚKUJEME!