Z Kobylí na Vrbici křížovou cestou

15.04.2019

Na prahu svatého týdne na Květnou neděli odpoledne se 64 farníků ze všech našich farností vydali na společnou křížovou cestu z Kobylí na Vrbici. 

Dvoumetrový dřevěný kříž si skupinky předávali na jednotlivých zastaveních a za doprovodu kytary se celou cestu zpívalo.

Na rozdíl od Pána Ježíše nás na konci nečekala Golgota, ale voňavé napečené buchty a další dobroty na vrbecké faře.

Děkujeme všem za přípravu a organizaci a otci Tomášovi za skvělý nápad!