Vítejte na stránkách farností Bořetice, Kobylí a Vrbice.

Bořetice

Farnost s barokním kostelem sv. Anny
a historickou hřbitovní bránou.

Kobylí

Farnost zasvěcená sv. Jiří, jehož kostelní věž stojí odděleně od chrámové lodě.

Vrbice

Moderní kostel sv. Jiljí stojí na vrcholu obce a nabízí krásný výhled do okolí.

Opět po roce se v Bořeticích sejdou ctitelé babičky Pána Ježíše na tradiční Anenské pouti. Po mši svaté v parku u kostela nebudou chybět ani poutní koláčky a víno místních vinařů. Přijeďte, těšíme se na vás!

Nepřehlédněte:

Představujeme naše třeťáčky

První svaté přijímání dětí je pro každé
farní společenství vždy velikým svátkem. Pojďme si společně představit děti, 
které v letošním roce poprvé přijmou svátost eucharistie.

7 let máme svého jáhna

Jáhen František slaví letos významné životní jubileum a všechny tři
naše farnosti slaví s ním. Děkujeme mu
za jeho službu a doufáme, že mu naše dárky udělaly radost...

První dopis z Indie

Náš nový kamarád Nikhil z Indie, kterého na dálku adoptovala naše farníčata nám poslal první dopis plný krásných slov...


V kostele sv. Anny v Bořeticích byla dokončena oprava varhan. Děkujeme všem dárcům za finanční pomoc! Tato oprava byla spolufinancovaná z dotace Jihomoravského kraje a z dotace obce Bořetice. Foto z oprav ZDE.

Podpořte svoji farnost - staňte se DONÁTOREM