AKTUÁLNĚ Z BOŘETIC:

Katechetické centrum brněnského biskupství dlouhodobě připravuje a aktualizuje projekt s název Vstupy do škol, jehož cílem je představovat ve školách témata spojená s křesťanstvím. Programy jsou školám nabízeny skrze vyškolené lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi. Nabízené programy v rámci projektu Vstupy do škol oslovují vždy celou třídu...

V pátek 7. prosince v 6:30 se netradičně otevřely brány našeho kostela ke společné bohoslužbě rorátů. Ačkoliv prvotní záměr byl pozvat především děti školou povinné, této příležitosti využili spíše dospělí, kterých se při svíčkách a s lucernami sešlo kolem padesátky. O to větší radost panovala na faře z připravené snídaně... Kakajíčko a koblížky...

V neděli 2. prosince zahájila naše schola Deo Gratias sérii tradičních adventních koncertů v Hustopečích. V kostele sv. Václava se sešli nejen hustopečští, ale své zpěváčky přijeli podpořit i naši farníci.

Od 3. září se bohoslužby v našem kostele musely obejít bez doprovodu našich varhan, které pocházejí z roku 1901 a už dlouho volaly po rekonstrukci. Opravovaly se píšťaly, na nichž byl nevhodný nátěr, varhanní skříň, která byla prolezlá čevotoči i hrací stůl, na kterém byla provedena revize volných chodů a dorazů, vyměněna byla pedálová klávesnice i...

Na neděli 18.11. připadl letos Den Bible. V Bořeticích jsme si jej připomněli během ranní mše svaté. Tu zahájila naše schola Deo Gratias zpívaným růžencem. Krásnou promluvou se přidal i jáhem František a otec Tomáš vyzval všechny k otevření a počtení si v Písmu. Aby nikdo nezapomněl, dnesli si všichni na památku záložku do své domácí Bible, na...

Na svátek věrných zemřelých jsme se v Bořeticích sešli po mši svaté na našem hřbitově, kde jsme se pod vedením jáhna Františka pomodlili za všechny, kteří nás předešli na věčnost.

Na Misijní neděli 21.10.2018 jsme v Bořeticích opět připravili osvědčený prodej misijních koláčů. Jejich pečení se v sobotu chopily udatné hospodyňky v čele s paní Marií Režnou v prostorách školní jídelny, kterou nám zapůjčila ZŠ a MŠ Bořetice - mnohokrát děkujeme!

V úterý 9. října otec Tomáš poprvé navštíví nemocné v naší farnosti. Od 8.30 bude objíždět jejich domovy. Během návštěvy je možná svatá zpověď, podání eucharistie a rozhovoru či společné modlitby.

V úterý 2. října oficiálně začala sezona dětským mší a s nimi spojeného SPOLČA na faře. Tento rok se budeme věnovat misiím a misionářů, protože svatý otec vyhlásil říjen 2019 za zvláštní měsíc misií. A my se na něj budeme po celý rok připravovat a naše snažení vyvrcholí 9. června Děckanádou v Hustopečích, která bude zaměřena také na toto téma....